Nastavení cookies

08.04.2008 - Rytíř českého lékařského stavu za rok 2007

28.02.2009 |
4. dubna 2008 byl v Břevnovském klášteře v Praze pasován
15. Rytířem českého lékařského stavu prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., patří k nejvýznamnějším osobnostem české medicíny. Jde o lékaře, široce uznávaného jak odbornou, tak laickou veřejností, jehož věhlas přesahuje hranice České republiky. Vedle nesporně úspěšné lékařské, vědecké a pedagogické činnosti se významně podílel na vybudování České lékařské společnosti J. E. Purkyně jakožto odborné základny českých lékařů. Svoji prací v různých mezinárodních organizacích šířil a stále šíří dobré jméno české medicíny ve světě.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. se narodil 30. 6. 1930 v Horažďovicích.
Lékařskou fakultu UK v Plzni ukončil s vyznamenáním v r. 1955. Poté se, jako pracovník Endokrinologického ústavu v Praze (u doc. Karla Šilinka), zabýval endokrinologií, zejména endokrinologií vápníku a kosti a metabolismem kyseliny močové. Od r. 1969 pracoval na interní klinice Fakulty dětského lékařství UK (nyní 2. LF) ve fakultní nemocnici Pod Petřínem, zprvu jako asistent, později docent, profesor a nakonec jako přednosta interní kliniky. V r. 1992 po zrušení fakultní nemocnice byl pověřen vedením interní kliniky Vojenské lékařské akademie JEP v ÚVN Praha. Tam také založil l. osteocentrum v České republice, jehož je nyní vedoucím. Je i nadále vědeckým pracovníkem VLA JEP.

Prof. Blahoš publikoval přes 370 prací a 10 monografií. Nejvýznamnější z nich je Endokrinologie (napsaná společně s Otakarem Blehou). Přednášel na kongresech ve všech světadílech. Dva roky pracoval jako vedoucí polikliniky v Hararu v Etiopii. Jako visiting professor pracoval v Leedsu, Upsalle, Padově a Tokyu. Dva roky (1968-1969) pracoval na endokrinologické klinice nemocnice Beaujon v Paříži.

Prof. Blahoš je předsedou České lékařské společnosti J. E. Purkyně, do jejíhož čela byl zvolen opakovaně. V říjnu 1999 byl v tajných volbách zvolen prezidentem Světové lékařské asociace (WMA), která sdružuje přes 80 národních asociací a více než 8 milionů lékařů světa. WMA je nevládní organizací a spolu se Světovou zdravotnickou organizací (která je organizací vládní) je nejvýznamnější lékařskou světovou organizací.

Prof. Blahoš je členem Francouzské, Ruské a České lékařské akademie. Je členem výborů odborných společností ČLS JEP – Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP, České endokrinologické společnosti ČLS JEP, Společnosti frankofonních lékařů (zakladatel), Společnosti pro menopauzu a andropauzu ČLS JEP, je zakládajícím členem Společnosti Evropských srovnávacích endokrinologů (1995), Společnosti pro výzkum pojiva. Je čestným členem endokrinologických společností Francie, Rumunska a Slovenska. Členem Royal Society of Medicine (FRSM). Členem výboru European Forum of Medical Association a Council of International Organisation of Medical Science. Je zahraničním korespondujícím členem Académie Nationale de Médecine (Paříž).

Je také členem vědeckých rad (MZ, 2. LF UK, EÚ, ÚVN)

Je členem redakčních rad Časopisu lékařů českých, Revue ČLS JEP (vedoucí redaktor), Osteologický Bulletin, Pohybové ústrojí, Bratislava Medical Journal
Prof. Blahoš se stal čestným občanem Horažďovic, Miami, Manily.
Pan profesor obdržel cenu J. E. Purkyně, ceny a medaile 2. LF UK, 3. LF UK, Slovenské LF, medaili za zásluhy American Med. Association a Japan Medical Association a pamětní prezidentskou medaili WMA.

28. 10. 2001 obdržel z rukou prezidenta Havla Státní vyznamenání za zásluhy 1. třídy. 14. 7. 2002 byl jmenován prezidentem Francie Chiracem Rytířem Čestné legie a byl jmenován prezidentem Svépomocné společnosti členů Čestné legie v ČR. V březnu 2008 byl povýšen na důstojníka Řádu Čestné legie.

Vedle odborných lékařských publikací napsal prof. Blahoš několik studií o Arthuru Rimbaudovi, který ho zaujal hlavně proto, že v letech 1880 až 1891 žil v etiopském Hararu. Zde pan profesor začátkem šedesátých let po dva roky pracoval v nemocnici, jež sousedila s domem, kde Rimbaud žil. Ve volných chvílích se začal zajímat o Rimbaudův pobyt i o jeho další nešťastný osud.

Prof. Blahoš je ženatý a má dva syny.


Udělené tituly „Rytíř/ Rytířka českého lékařského stavu„

1996 Prof. MUDr. Antonín Fingerland,CSc.
Prof. MUDr. Jiří Syllaba, CSc.
Prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc.
MUDr. Josef Hercz
1997 Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
1998 Prof. MUDr. Václav Tošovský, DrSc.
1999 Prof. MUDr. Bohuslav Niederle, DrSc.
2000 Prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc.
2001 MUDr. Karel Macháček
2002 Doc. MUDr. Zdeněk Ježek, DrSc.
2003 Prof. MUDr. Radana Königová, PhD.
2004 Prof. MUDr. Ota Gregor, DrSc.
2005 Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.
2006 Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.
2007 Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy