Nastavení cookies

20.11.2008 - Úhrady zdravotní péče v roce 2009 - Tiskové prohlášení prezidenta ČLK

28.02.2009 |
Zvýšení ceny lékařské práce blokoval ministr Julínek dva roky. Pokud dnes ustupuje tlaku ČLK a hodlá realizovat seznam zdravotních výkonů, který platí již od roku 2006, pak je to skutečně dobrá zpráva.


Tiskové prohlášení prezidenta ČLK k vystoupení ministra zdravotnictví dne 20.11.2008

Zatím co zdravotnická zařízení nemohou zaplatit dostatečné množství kvalifikovaného personálu, což v některých případech ohrožuje nejenom kvalitu zdravotní péče, ale již i bezpečnost pacientů, hromadí se protiprávně na účtech zdravotních pojišťoven 35 miliard Kč. V souladu s platnými právními předpisy by zůstatek rezervních fondů pojišťoven přitom neměl přesahovat 2,7 miliard Kč.

Příčinou jsou pro většinu zdravotnických zařízení katastrofálně nevýhodné úhradové vyhlášky ministra zdravotnictví Julínka a to konkrétně vyhláška č. 619/2006 Sb. pro rok 2007 a č. 383/2007 Sb. pro rok 2008.

Ministr Julínek dnes představil návrh úhradové vyhlášky pro rok 2009.

ČLK souhlasí s principem, aby praktičtí lékaři nabízející svým pacientům delší ordinační hodiny byli ekonomicky zvýhodněni vyšší kapitační platbou. ČLK však nemůže souhlasit s návrhem ministerstva zdravotnictví, který praktické lékaře poškozuje v porovnání s dohodou uzavřenou mezi zdravotními pojišťovnami a organizacemi praktických lékařů včetně ČLK.

ČLK zpochybňuje informaci ministra zdravotnictví, který tvrdí, že ambulantní specialisté dostanou v roce 2008 o 800 milionů Kč více, protože v září 2008 ministr Julínek naopak tvrdil, že díky regulačním poplatkům ušetří pojišťovny na péči ambulantních specialistů 800 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že ambulantní specialisté
dostávají od pojišťoven zálohové platby, pak pokud regulační poplatky fungují (tak jak tvrdí ministr) a ambulantní specialisté díky nim ošetří méně pacientů než vloni, budou muset pojišťovnám část vyplacených záloh vracet.

Realizaci platného seznamu zdravotních výkonů, kterým s účinností od 1.1.2006 bývalý ministr Rath zvýšil cenu lékařské práce, bránil ministr Julínek svými vyhláškami dva roky (vyhláška č. 619/2006 Sb. pro rok 2007 a č. 383/2007 Sb. pro rok 2008). Pokud ministr Julínek konečně ustupuje tlaku České lékařské komory, která realizaci tohoto seznamu výkonů požaduje již třetí rok, pak je to skutečně dobrá zpráva.

Z usnesení XXII. Sjezdu ČLK:

- ČLK požaduje zásadní zvýšení úhrad všem typům zdravotnických zařízení.
- ČLK vyzývá ministra zdravotnictví, aby připravil takovou vyhlášku o úhradách zdravotní péče pro rok 2009, která nejenom zohlední míru inflace ve zdravotnictví, ale též velikosti finančních zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven. ČLK upozorňuje, že systém veřejného zdravotního pojištění je v ČR koncipován jako průběžný a žádá zdravotní pojišťovny, aby část svých finančních přebytků využily.
- Sjezd ČLK upozorňuje občany na nemravnost vlády a zdravotních pojišťoven, kdy ve chvíli, kdy na účtech zdravotních pojišťoven leží miliardy je limitován přístup některých pacientů k léčbě, která je i nich řádně indikována.

V Praze 20. 11. 2008
MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy