Nastavení cookies

Lékaři a pacienti připravili společně novelu zákona o zdravotních službách

02.05.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví ČR nepochopitelně váhá s odstraněním zásadních chyb zákona o zdravotních službách, který již od 1.4.2012 komplikuje život pacientům i lékařům, dohodly se Česká lékařská komora se Svazem pacientů ČR, že v zájmu pacientů i lékařů předloží společně Senátu ČR vlastní podnět k novele zákona o zdravotních službách.

 

 

Tisková zpráva České lékařské komory a Svazu pacientů ČR
 
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví ČR nepochopitelně váhá s odstraněním zásadních chyb zákona o zdravotních službách, který již od 1.4.2012 komplikuje život pacientům i lékařům, dohodly se Česká lékařská komora se Svazem pacientů ČR, že v zájmu pacientů i lékařů předloží společně Senátu ČR vlastní podnět k novele zákona o zdravotních službách. Připravovaný návrh novely odstraňuje ta ustanovení zákona, která jsou naprosto nesmyslná a někdy i v praxi neproveditelná. Tato zmatečná ustanovení totiž nepřináší žádný prospěch pacientům a lékaře staví do naprosto neřešitelných situací. Po konzultaci s legislativním odborem Senátu ČR, bude podnět ČLK a Svazu pacientů ČR předložen v příštím týdnu jako senátní návrh novely zákona o zdravotních službách. Vzhledem k nutnosti vyřešit zejména poskytování zdravotních služeb nezletilým do začátku prázdnin, budeme požadovat co nejrychlejší projednání návrhu jak v Senátu, tak i v Poslanecké sněmovně.
 
Je nepřijatelné, aby zůstávala dlouhodobě v platnosti nesmyslná ustanovení, která se v rozporu s principy právního státu snaží ministr zdravotnictví bagatelizovat, když nabádá lékaře k porušování zákona, místo aby přiznal vlastní chyby a snažil se o okamžité sjednání nápravy. Podobný postoj by v zemi, jejíž politická reprezentace ctí zákony a demokratická pravidla, patrně vedl k odvolání či demisi příslušného ministra.
  
Pokud se lékař bude řídit radou ministra a soud jeho jednání zhodnotí jako porušení zákona, nebude důležité, zda byl zákon "špatný", ani co ministr radil. Odpovědnost neponese ministr, ale konkrétní lékař. Bude-li naopak na doslovné realizaci zákona lékař trvat, dostane tím řadu rodin do neřešitelných svízelných situací, zejména nelze-li jednoho z rodičů kontaktovat. Tyto pasti, které ministr zdravotnictví na lékaře i pacienty přichystal, chceme společně odstranit.
 
Navrhujeme proto:
 
1. Vypustit ustanovení o písemném souhlasu obou rodičů s poskytnutím zdravotní služby nezletilému
- jedná se o nesmyslný požadavek vůči rodinám, zbytečné administrativní zatížení lékařů, který může dostat do neřešitelné situace školy a školská zařízení včetně dětských táborů. Nedá se předpokládat, že by kterýkoliv lékař provedl dítěti léčebný úkon, který je zbytečný. I laik ví, že zanedbání první pomoci a ošetření na první pohled bagatelních onemocnění či úrazů, může znamenat velké komplikace v budoucnu. Prvním zájmem musí být zdraví dítěte. Nelze dopustit zanedbání péče z administrativních důvodů, kterým formální (protože neověřený a neověřitelný) písemný souhlas obou rodičů je.
 
2. Vypuštění nesmyslného požadavku, znovu a znovu vyžadovat od všech pacientů po uplynutí 30 dnů nový informovaný souhlas s léčbou.
 
3. Obnovení možnosti nahlížení profesních komor do zdravotnické dokumentace při řešení stížností na lékaře, stomatology a farmaceuty 
-  je v zájmu pacientů, aby profesní komora mohla nahlížet do zdravotnické dokumentace v případě řešení pacientských stížností, kvůli jejich objektivnímu posouzení. To nabývá na významu zvláště za situace, kdy podle nového zákona o zdravotních službách, by si měl pacient především podávat stížnost samotnému poskytovateli, na jehož práci či chování si stěžuje. Posouzení případu profesní komorou bude jistě objektivnější, ale bez přístupu komory do zdravotnické dokumentace by bylo prakticky nemožné.
 
4. Upřesňujeme formulaci o použití omezovacích prostředků vůči pacientovi a nutnost hlášení použití těchto prostředků soudu
- původní formulace považovala za omezující prostředek i tzv. úchop, tedy např. podepření pacienta při chůzi, či uchopení malého dítě při zákroku. 
 
 
V Praze, 2. 5. 2012
 
MUDr. Milan Kubek
ČLK       
Luboš Olejár, PaedDr. Alena Gajdůšková
Svaz pacientů ČR                  
 

 

Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy