Aktuality

Datum vložení  
Datum konání  


Pardubický kraj - zprovoznění systému hlášení týdenních potřeb ochranných prostředků
05.05.2020 | Prezident
Níže předáváme infromace Pardubického kraje
MZ ČR - Doporučení KS COVID MZ k ukončení karanténních opatření u osob žijících ve společné domácnosti s pacientem s onemocněním Covid-19
28.04.2020 | Prezident
Informace naleznete v příloze
Otevřený dopis terénních epidemiologů a hygieniků
24.04.2020 | Prezident
Úplné znění dopisu naleznete v příloze
Česká lékařská komora shání pro Ústřední vojenskou nemocnici v Praze dárce rekonvalescentní plasmy z řad osob, které prodělaly onemocnění Covid-19
23.04.2020 | Prezident
Bližší informace naleznete v přiloženém dopise.
Reakce prezidenta ČLK na výzvu jedenácti.
22.04.2020 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
21. dubna byla zveřejněna tzv. výzva jedenácti. Vzhledem k tomu, že jsme byli tázáni redakcí G.cz na reakci, zde je odpověď prezidenta ČLK.
Prodloužení termínu sběru statistických výkazů za rok 2019
20.04.2020 | Prezident
Na základě žádosti prezidenta ČLK ze dne 3. 4. 2020 prodlužuje ÚZIS v souvislosti s nouzovým stavem termín pro sběr výkazů za rok 2019 (z 30. 4. 2020) do neděle 31. května 2020 (včetně).
MZ ČR - Aktualizace algoritmů testování a další postupy ze dne 20.4.2020
20.04.2020 | Prezident
Informace naleznete níže
Zdravotníci jsou infekcí Covid-19 nejpostiženější skupinou pracovníků - aktualizace 19.4.2020
19.04.2020 | Prezident
Česká lékařská komora zveřejňuje informace, které získala prostřednictvím ÚZIS na základě své žádosti od hlavní hygieničky MUDr. Jarmily Rážové, Ph.D.
Vyšlo dubnové číslo Tempus medicorum
16.04.2020 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Přínášíme dubnové číslo Tempus medicorum ke stažení.
obalka 2.jpg
Program Antivirus - žádost lze podávat od 6.4.2020, doplněn odkaz na žádost a návod k vyplnění
14.04.2020 | Prezident
Informaci naleznete níže
Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s prokázanou infekcí COVID 19
12.04.2020 | Prezident
V současné době není k dispozici žádná cílená léčba pacientů s COVID19. V textu zvažovaná léčba je experimentální, pro kterou dosud chybí dostatek validních dat a zůstává jednoznačně off label. Je nutno vždy zvážit, zda očekávaný přínos podání léčivého přípravku převáží nad případnými riziky.
Otevřený dopis prezidenta ČLK předsedovi Ústředního krizového štábu, doplněno o tiskovou zprávu Českého červeného kříže a dopis prof. MUDr. Martina Bojara, CSc.
10.04.2020 | Prezident
níže naleznete celou tiskovou zprávu, která je doplněna dne 10.4. o tiskovou zprávu ČČK a dopis prof.. MUDr. M Bojara, CSc.
Dopis prezidenta CPME prof. Dr. Franka Ulricha Montgomeryho evropským lékařům
09.04.2020 | Prezident
překlad naleznete níže, originál dopisu v příloze
Žádost ministryni Maláčové o zařazení zdravotnických zařízení do programu Antivirus; doplněna odpověd MPSV ze dne 8.4.2020
08.04.2020 | Prezident
Níže naleznete úplné znění
Odložení květnového právního semináře
07.04.2020 | Další organizační složky / Právní oddělení
informaci naleznete níže
OS ČLK Olomouc spolupracuje na distribuci OOP, které věnovalo lékařům město Olomouc
07.04.2020 | Okresní sdružení
informaci naleznete níže
AN_D7839_.jpg
Dopis předsedy krizového štábu lékařům
02.04.2020 | Prezident
Úplné znění naleznete níže
MZ ČR - Lze uznat onemocnění COVID-19 jako nemoc z povolání?
01.04.2020 | Prezident
Stanovisko naleznete níže v níže uvedeném odkazu:
Prevence a kontrola infekce COVID-19 v pobytových zařízeních pro seniory - Doporučený postup k 30.3.2020
31.03.2020 | Prezident
V příloze naleznete doporučený postup
Osobní ochranné pomůcky a další informace
31.03.2020 | Prezident
níže naleznete úplné informaci