Nastavení cookies

Nutnost souhlasu obou rodičů s neakutní péčí o dětského pacienta trvá

26.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Poslanci v úterý 25.9.2012 zamítli senátní návrh na zrušení kritizovaného povinného souhlasu obou rodičů s léčbou dítěte. Sněmovna patrně dá přednost obdobné předloze, kterou podala skupina poslanců v čele s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem (TOP 09).

Lékařská komora vítá rozhodnutí prezidenta Klause vetovat špatný zákon o sociálně právní ochraně dětí

13.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Česká lékařská komora vítá rozhodnutí prezidenta Klause vetovat špatný zákon o sociálně právní ochraně dětí. Na rizika z návrhu tohoto zákona vyplývající upozorňovala ČLK již v únoru letošního roku (viz. stanovisko Vědecké rady ČLK z 2.2.2012). Lékařská komora zároveň vyzývá politickou reprezentaci, aby neprodleně připravila nový zákon, jehož cílem bude skutečná obrana práv všech dětí, tedy i dětí nemocných nebo handicapovaných.

Prohlášení Vědecké rady k úhradám vyšetření indikovaných gynekology v péči o těhotné

06.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Vědecká rada ČLK projednala na svém zasedání návrh na změnu způsobu úhrady vyšetření indikovaných gynekology v péči o těhotné.

Lékaři a pacienti připravili společně novelu zákona o zdravotních službách

02.05.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví ČR nepochopitelně váhá s odstraněním zásadních chyb zákona o zdravotních službách, který již od 1.4.2012 komplikuje život pacientům i lékařům, dohodly se Česká lékařská komora se Svazem pacientů ČR, že v zájmu pacientů i lékařů předloží společně Senátu ČR vlastní podnět k novele zákona o zdravotních službách.

Chcete kvalitu? Hledejte certifikát "Nemocnice 21. století".

19.04.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Tisková zpráva, předaná novinářům na tiskové konferenci ČLK.

Stát nemůže zajišťovat očkování na úkor lékařů

19.03.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Česká lékařská komora vyzývá ministra zdravotnictví k přijetí takových změn v organizaci očkování, aby nepovinné očkování zbytečně administrativně a ekonomicky nezatěžovalo lékaře. ČLK upozorňuje, že potřebné změny je třeba přijmou okamžitě, aby toto očkování nebylo ohroženo.

Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. - Rytíř českého lékařského stavu

17.03.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

V pátek 16. března 2012 byl pasován Rytířem českého lékařského stavu prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.

Odborné stanovisko Vědecké rady ČLK k porodům v domácnosti

08.03.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení je postupem v rozporu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tedy postupem „non lege artis“.

Pacienti a lékaři společně proti omezování dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče

22.02.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Česká lékařská komora a Svaz pacientů ČR společně protestují proti záměru Ministerstva zdravotnictví ČR snížit dostupnost, kvalitu a bezpečnost zdravotní péče garantované občanům na základě veřejného zdravotního pojištění a upozorňují, že některé přijímané zákony i podzákonné právní normy jsou podle jejich názoru v rozporu s Ústavou ČR.

Stanovisko VR ČLK k neověřeným léčitelským postupům v onkologii

06.02.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta

Hlavní riziko těchto metod spočívá v tom, že nemocný, který přistoupí na alternativní léčbu, může promeškat vhodný okamžik k zahájení účinné standardní léčby, jeho choroba přes dočasné subjektivní zlepšení progreduje a šance na úspěšné léčení nebo dokonce vyléčení se zmenšuje.

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | Další >> | Vše
Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy